Održana dvosatna rasprava o Dinamovom identitetu

U sklopu projekta Sport, diskriminacija i integracija. Sport kao medij društvene inkluzije i participacije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u utorak je održana tribina “Dinamo to smo mi”.

Svrha tribine koja je okupila velik broj zainteresiranih studenata i profesora ovog fakulteta bilo je predstavljanje aktualnih problema navijačke i članske zajednice GNK Dinama na platformi Filozofskog fakulteta te poticanje konstruktivne rasprave o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Dinama i njegovih navijača s nekim od vodećih znanstvenika u Hrvatskoj.

Na tribini su govorili Juraj Čošić mag. cin., ispred udruge „Dinamo to smo mi“, Ivan Zečević mag. soc., ispred Kluba navijača Bad Blue Boys, dr. sc. Tibor Komar, docent na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju te dr. sc. Goran Pavel Šantek, redoviti profesor i nosilac nekoliko kolegija na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta i glavni organizator tribine.

Dr. sc. Tibor Komar, koji je doktorirao na temi koja se tiče hrvatske nogometne reprezentacije i identiteta uvodno je predstavio besplatno internetsko izdanje uspješne studije dr. sc. Gorana Pavela Šanteka – „Dinamo to smo mi. Antropološki ogledi o Dinamu i njegovim navijačima“.

Knjiga je to koja govori o zatiranju identiteta zagrebačkog kluba i poziciji njegovih navijača koji, kao alternativu dugogodišnjem uništavanju kluba, osnivaju inicijativu Zajedno za Dinamo, a potom i malonogometni klub Futsal Dinamo kako bi se valjanim primjerom demokratskog, članskog upravljanja klubom suprotstavili hegemoniji vodstva našega kluba, istodobno, svim legalnim načinima, pokušavajući natjerati institucije pravne države da obavljaju svoj posao.

Juraj Čošić se na temu nadovezao iznoseći trenutnu situaciju članova GNK Dinamo, kojima uprava kluba negira pravo članstva u udruzi građana, odnosno pravo glasanja i pravodobnih i istinitih informacija. Čošić je objasnio sadašnji mehanizam izabiranja upravljačkih struktura kluba u kojem „stara“ skupština uz prijedlog uprave bira „novu“ skupštinu ne obazirući se na nekoliko tisuća članova. Naime, klub, do nedavno, nije niti imao valjane informacije o svom članstvu pa se ne može niti sa sigurnošću utvrditi koliko je članstvo imao proteklih godina, a koliko posjeduje sada. Osim tih najbanalnijih informacija, članovi su u nemogućnosti saznati tko uopće sjedi u sadašnjoj skupštini kluba iz razloga što se ta činjenica može promijeniti na dnevnoj bazi, bez ikakvih konzultacija ili informiranja svog članstva.

Ivan Zečević dao je prilog raspravi iznosivši informacije o umreženosti struktura kluba GNK Dinamo, policije i politike koja je u proteklih nekoliko godina kumovala sve oštrijim postupanjem prema navijačkoj skupini Bad Blue Boys koja se aktivirala protiv kriminala u Dinamu i hrvatskom nogometu. Učestale zabrane, mjere opreza, crne liste i iniciranje represivnog zakona koji u svojih nekoliko godina djelovanja nije, niti izbliza, riješio probleme nasilja zbog kojih se navodno donosio, a uvelike se ogriješio o živote mnogih građana – poput navijača koji su dobivali kazne zbog sjedenja na krivom mjestu u slučajevima kada je na stadion Maksimir (kapaciteta 38 000 sjedećih mjesta) dolazilo mizernih, petstotinjak gledatelja.

„Kršenje prava svojih navijača te maćehinsko tretiranje navijačke skupine Bad Blue Boys, a prije svega nezakonito djelovanje upravnih struktura GNK Dinama nisu samo prouzročili financijsku štetu klubu, a posredno i gradu i građanima, kao najvećim financijerima već je potonja šteta kvantitativno nemjerljiva zbog toga što se Dinamo, od omiljenog hrvatskog, zagrebačkog, kvartovskog i, na kraju krajeva, „našega“ kluba počeo poistovjećivati s kriminalom. Tako iskrivljena slika Dinama dovela je do promjene strukture navijača koji pohode Maksimir, uništila Dinamov zapad, a oskvrnula Dinamov istok. Ljudi su, doslovno prisilno, odvojeni od Dinama lomljenjem njegove biti i svega što je predstavljao za njegove navijače. Došlo je do svojevrsne krize identiteta Dinamovih navijača koji, uglavnom rezignirani, više ne smatraju Dinamo „svojim“, već nekolicina njih luta od institucije do institucije pokušavajući ih natjerati da rade svoj posao i provode zakone“, zaključio je Goran Pavel Šantek.

Dvosatna je rasprava na tribini, čini se, naišla na plodno tlo. Naizgled različite društvene slike studenata i djelatnika Filozofskog fakulteta i navijača Dinama, složile su se oko trenutne situacije u kojoj se nalazi, ne samo Dinamo, već i društvo. Društvo je to kriminala, anomije i diskriminacije, gdje se bilo koja, i najmanja, poveznica sa zajednicom uništava zbog nečijeg privatnog interesa, a tradicija i stotine pa i tisuće navijača alijeniraju od ključnih odrednica zajedničkog identiteta.

Ostale novosti