DTSM poslao otvoreno pismo skupštinarima Dinama

Gospodo Skupštinari,

 

pred vama je još jedna redovna sjednica skupštine GNK Dinamo. Vi kao najviše tijelo unutar Kluba po statutu Dinama (članak 24.), odgovarate za upravljanje klubom. Više se ne možete izvlačiti kako niste znali za što podižete ruke i kako je vaša funkcija u klubu ceremonijalna. Po statutu kluba (članak 33.) vi ste direktno odgovorni za usvajanje financijskog izvješća u kojem se i ovaj put nalazi velik broj nepravilnosti na štetu Dinama. Prijašnjih godina dizali ste ruke na sve dokumente koje je pred vas stavila uprava kluba zajedno s predsjednikom Barišićem, a danas znamo da ih je radila šefica Dinamovog računovodstva Vesna Juraić. Nitko od vas nije posumnjao u istinitost dokumenata koje je izradila firma Audit consulting ili Argenta revizija u kojoj je Vesna Juraić direktorica, a ujedno i šefica Dinamovog računovodstva i članica skupštine. Krivotvorenje dokumentacije kazneno je djelo, između ostalog, predmet je to prvog kaznenog progona protiv bivših čelnika kluba za koje ste vi kao skupštinari kluba morali znati – to je vaša dužnost po statutu Dinama.

 

U ranije spomenutom članku 33. stavku 6. Dinamovog statuta jasno piše da su ovlasti skupštine kluba odlučivanje o promjeni ciljeva i djelatnosti kluba ili o obavljanju gospodarskih djelatnosti. Dakle potpuno je neprihvatljivo da uprava kluba bez odluke vas skupštinara osnuje tvrtku kćer “Plavi korner” te da u njoj član uprave Dinama Krešimir Antolić zaposli svog brata i policajca Tomislava Oremuša koji je dobio nečastan otpust iz policije zbog više kaznenih djela krivotvorenja sudara na štetu osiguravajućeg društva.

 

Također, na vama je da preispitate odluke Nadzornog odbora čiji predsjednik treba brinuti o sukobu interesa unutar kluba, a sam je u više različitih prekršaja. Potpuno je neprihvatljivo da predsjednik Nadzornog odbora Rožić ilegalno bez odluke kluba vozi službeni automobil i da koristi karticu Dinama za svoje privatne troškove. Još je više sporno da u klubu rade članove njegove obitelji te da mu je zet član skupštine kluba. Ovakvim odlukama uprave i nadzornog odbora kluba nanesena je financijska šteta Dinamu, ali i državi koja je već poduzela protupravne radnje za neplaćanje poreza (službeni auto je plaća u naravi na što se treba platiti porez). Možete biti sigurni da će se u skoroj budućnosti podići više kaznenih djela za što su članovi uprave i nadzornog odbora već nekoliko puta ispitani u svojstvu okrivljenika.

 

Zbog odluke skupštine kluba da Dinamo nije oštećen novac zaplijenjen bivšim čelnicima Dinama bit će u roku od osam (8) dana po pravomoćnosti presude uplaćen u državni proračun Republike Hrvatske. Tako ste svojom odlukom da zaštite počinitelje svjesno oštetili Dinamo za čije se interese po statutu kluba trebate brinuti.

 

Prema kaznenom zakon RH (glava III, Članak 20, stavak 2.) navodi se da: “Tko propusti spriječiti nastupanje zakonom propisane posljedice kaznenog djela odgovarat će za nečinjenje ako je pravno obvezan spriječiti postupanje takve obveze i ako je propuštanje po djelovanju i značenju jednako počinjenju tog djela činjenjem.”. Vi, skupštinari Dinama po statutu kluba dužni ste spriječiti štetu koja se klubu nanosi, a vi ju niste spriječili nego ste ju pokušali opravdati ili prikazati nepostojećom.

 

Nadalje, članak 36. stavak 2. istog zakona glasi: “Počini li više osoba na temelju zajedničke odluke kazneno djelo tako da svaka od njih sudjeluje u počinjenju radnje ili na drugi način bitno pridonese počinjenju kaznenog djela, svaka od njih kaznit će se kao počinitelj (supočinitelj)”. Ovo se ne odnosi samo na odluku da klub nije oštećen u procesima koji se vode u Osijeku, nego i na svaku vašu buduću odluku o prihvaćanju financijskog izvješća Dinama.

 

Skupštinari Dinama moraju štititi interese kluba pa vas pozivamo da iskoristite svoj položaj u skupštini i primjereno reagirate. U suprotnom kazneni zakon RH o tome jasno piše: tko zastupajući interese druge osobe zlouporabi zakon ili ugovornom mu dane ovlasti i time prouzroči štetu osobi čije interese zastupa, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do tri godine, a ako je prouzročena znatna imovinska šteta kaznom do osam godina. Smatramo da ne trebate imati znanja iz pravne struke da shvatite kako ste se godinama izlagali za tuđe interese na štetu Dinama kojeg ste morali zaštititi te da je sad krajnje vrijeme da se ta praksa prekine.

 

Citirat ćemo još nekoliko stavaka Kaznenog zakona da vam pokažemo kako je velik dio odgovornosti na svakom od vas skupštinara. Glava 24., kaznena djela protiv gospodarstva: “Tko u gospodarskom poslovanju povrijedi dužnost zaštite tuđih imovinskih interesa koja se temelji na zakonu, odluci upravne ili sudbene vlasti, pravnom poslu ili odnosu povjerenja i tako pribavi sebi ili drugoj osobi pribavi protupravnu imovinsku korist te time ili na drugi način onome o čijim se interesima dužan brinuti prouzroči štetu kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina, a ako je načinjena znatna imovinska korist kaznit će se zatvorom od jedne do deset godina”.

 

Sam Zdravko Mamić se u svojoj obrani na sudu u Osijeku branio kako mu je skupština sve odluke potvrdila glasanjem na sjednicama.

 

Od vas tražimo da na skupštini kluba 8.3.2021. godine donesete odluku da je Dinamo oštećen i tražite obeštećenje te odbijete financijsko izvješće kluba za 2020. godinu kako se ne bi dodatno izložili potencijalnom kaznenom progonu.

 

Skupštinarima kluba interes Dinama trebao bi biti na prvom mjestu, a na vama je da danas donesete takve odluke!

Ostale novosti